Nové domy
jar 2016

Dominik 27 Výška splátky mesačne v PROGRAMOCH
466 EURMLADÁ RODINANULOVÁ HOTOVOSŤ Cena domu: 154.000 EUR

Nový dům Dominik 27

Katka 40 Výška splátky mesačne v PROGRAMOCH
233 EURMLADÁ RODINANULOVÁ HOTOVOSŤ Cena domu: 77.000 EUR

Nový dům Katka 40

Lukáš 21 Výška splátky mesačne v PROGRAMOCH
372 EURMLADÁ RODINANULOVÁ HOTOVOSŤ Cena domu: 123.000 EUR

Nový dům Lukáš 21

Dominik 28 Výška splátky mesačne v PROGRAMOCH
391 EURMLADÁ RODINANULOVÁ HOTOVOSŤ Cena domu: 129.000 EUR

Nový dům Dominik 28

Rubik 2 Výška splátky mesačne v PROGRAMOCH
406 EURMLADÁ RODINANULOVÁ HOTOVOSŤ Cena domu: 134.000 EUR

Nový dům Rubik 2

Kristína 28 Výška splátky mesačne v PROGRAMOCH
324 EURMLADÁ RODINANULOVÁ HOTOVOSŤ Cena domu: 107.000 EUR

Nový dům Kristína 28

Patrik 4 Výška splátky mesačne v PROGRAMOCH
481 EURMLADÁ RODINANULOVÁ HOTOVOSŤ Cena domu: 159.000 EUR

Nový dům Patrik 4

Lukáš 22 Výška splátky mesačne v PROGRAMOCH
391 EURMLADÁ RODINANULOVÁ HOTOVOSŤ Cena domu: 129.0000 EUR

Nový dům Lukáš 22

Aktualizováno: 24.5.2016

http://nove-domy-jar-2016.ekonomicke-byvanie.sk